หน้าหลัก :นักลงทุนสัมพันธ์ » การกำกับดูแลกิจการ
นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นวันนี้

การกำกับดูแลกิจการ

 

รายการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบการบริหารงบประมาณ
รายการระหว่างกัน Jan-Dec20 (Arrow)
รายการระหว่างกัน Jan-Dec20 (JSV)

อำนาจการดำเนินการ ประจำปี 2564

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2564

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ ประจำปี 2564

กฎบัตรในการบริหารจัดการ ประจำปี 2564

มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564

การจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564

 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน ประจำปี 2564
รายงานความยั่งยืน  ประจำปี 2563

 

กลุ่มบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม