การส่งออก

การส่งออกผลิตภัณฑ์จำหน่ายต่างประเทศ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เริ่มส่งออกมามากกว่า 15 ปี นอกจากจำหน่ายสินค้าประเภทท่อเหล็กร้อยสายไฟภายในประเทศแล้ว อาทิ

 
 • ประเทศออสเตรเลีย
 • ประเทศญี่ปุ่น
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประเทศตุรกี
 • ประเทศฟิลิปปินส์
 • ประเทศสิงคโปร์
 • ประเทศอินโดนีเซีย
 • ประเทศเวียดนาม
 • ประเทศอียิปต์
 • ประเทศพม่า
 • ประเทศมาเลเซีย
 • ประเทศกัมพูชา
 • ประเทศซาอุดิอาระเบีย
 

สินค้าที่จำหน่ายในต่างประเทศ

 

 • Electrical Metallic Tubing : EMT (ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อบางปลายเรียบ)
 • Intermediate Metallic Conduit : IMC (ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ต่อด้วยเกลียว)
 • Rigid Steel Conduit : RSC (ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนา ต่อด้วยเกลียว)
 • Threads (มิติเกลียว สำหรับท่อเหล็กร้อยสายไฟและข้อต่อ)
 • LFMC : Liquidtight Flexible Metal Conduit UL360 (ท่ออ่อนกันน้ำร้อยสายไฟ คุณภาพสูงมาตรฐาน UL)
 • LFMC : Liquidtight Flexible Metal Conduit EF-Interlocked (ท่ออ่อนกันน้ำร้อยสายไฟ คุณภาพสูงมาตรฐาน EF-Interlocked)
 • FMC : Flexible Metal Conduit-Squarelocked (ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟ ชนิดมาตรฐาน)
 • FMC : Flexible Metal Conduit-Interlocked (ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟ ชนิด Interlocked)