หน้าหลัก :กิจกรรมของบริษัท » การจัดอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และโครงการแนวร่วมป...

การจัดอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

วันที่ : 18 มิถุนายน 2562

การจัดอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

ที่โรงงาน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี